2021


Detta år kommer vi att para vår Molly med vår egen uppfödda Love och hoppas på många fina friska valpar efter dessa två härliga individer.

Parning beräknas ske under sensommar/höst med nedkomst i höst-vinter.

MOLLY
SE55390/2019

LOVE
SE44975/2019

Alla våra valpar säljs registrerade i Svenska Kennelklubben, 
vaccinerade, besiktigade, avmaskade och dolda fel försäkrade.

Vi vill gärna behålla kontakten med samtliga valpköpare och vi anordnar valpkulls träffar årligen.